AVG

Alles wat ondernemers moeten weten over de AVG

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van je klanten, werknemers en andere relaties. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in 2018 in werking is getreden. In deze handleiding leggen we uit wat de AVG precies inhoudt en wat je als ondernemer moet doen om aan deze wetgeving te voldoen.

Wat is de AVG?

De AVG is een Europese privacywet die de bescherming van persoonsgegevens regelt. Deze wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken, ongeacht de omvang van de onderneming.

Waarom is de AVG belangrijk voor ondernemers?

De AVG heeft tot doel de privacy van burgers te beschermen en te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Als ondernemer ben je verplicht om de persoonsgegevens van je klanten, werknemers en andere relaties op een zorgvuldige manier te verwerken en te beschermen. Door aan de AVG te voldoen, laat je zien dat je de privacy van je relaties serieus neemt en draag je bij aan een beter imago van je onderneming.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen onder de AVG?

Als ondernemer moet je aan verschillende verplichtingen voldoen om aan de AVG te voldoen. Hieronder vind je de belangrijkste verplichtingen op een rij:

Verwerking Register bijhouden

Je moet als ondernemer een verwerking register bijhouden waarin je alle verwerkingen van persoonsgegevens vastlegt. Hierin leg je bijvoorbeeld vast welke persoonsgegevens je verwerkt, met welk doel, hoe lang je de gegevens bewaart en wie er toegang heeft tot de gegevens.

Privacyverklaring opstellen

Je bent als ondernemer verplicht om een privacyverklaring op te stellen en deze te publiceren op je website. Hierin leg je uit hoe je omgaat met persoonsgegevens en welke rechten relaties hebben.

Toestemming vragen voor verwerking van persoonsgegevens

Je mag alleen persoonsgegevens verwerken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van de betreffende persoon. Deze toestemming moet vrijwillig, specifiek en geïnformeerd worden gegeven. Ook moet het voor de persoon makkelijk zijn om zijn toestemming weer in te trekken.

Beveiligingsmaatregelen treffen

Je bent als ondernemer verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens die je verwerkt. Je moet daarom passende technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal.

Meldplicht datalekken

Als je als ondernemer een datalek constateert, ben je verplicht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook moet je de personen van wie de gegevens zijn gelekt hierover informeren.

Hoe kan je als ondernemer aan de AVG voldoen?

Om als ondernemer aan de AVG te voldoen, is het belangrijk om de volgende stappen te nemen:

  1. Breng in kaart welke persoonsgegevens je verwerkt en met welk doel.
  2. Controleer of je toestemming hebt voor het verwerken van de persoonsgegevens en of deze toestemming voldoet aan de AVG.
  3. Zorg voor passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of diefstal.
  4. Stel een privacyverklaring op en publiceer deze op je website.
  5. Houd een verwerking register bij waarin je alle verwerkingen van persoonsgegevens vastlegt.
  6. Zorg voor een procedure voor het melden van datalekken en informeer personen van wie de gegevens zijn gelekt.

Conclusie

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens van je relaties. Door te voldoen aan de AVG, laat je zien dat je de privacy van je relaties serieus neemt en draag je bij aan een beter imago van je onderneming. Houd er rekening mee dat de AVG van toepassing is op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken, ongeacht de omvang van de onderneming. Door de verplichtingen van de AVG na te leven, voorkom je niet alleen boetes en reputatieschade, maar draag je ook bij aan een veiligere en betrouwbaardere online omgeving.